28 oktober 2005

Supreme Court Justice

Min gissning när det gäller ersättare efter Harriet Miers som kandidat till USA:s högsta domstol är Janice Rogers Brown.

Inga kommentarer: