23 oktober 2007

Me Tarzan - you Jane!

Det här tycker jag var ganska roligt. De manliga medlemmarna fick en motorbilaga och de kvinnliga fick utskick om billiga bestick.

Inga kommentarer: