27 juni 2007

Läser om "Hur du kan testa om din chef är psykopat" på expressen.se. En av frågorna lyder:

"Chefen har haft...

Tidiga beteendeproblem (före tolv års ålder) : "

Hur stor är sannolikheten att man som vanlig anställd har den informationen om sin chef?

Inga kommentarer: